Axolotl målarbilder

Gratis utskrivbaraAxolotl högkvalitativa PDF-målarbilder.

Axolotl (Ambystoma mexicanum) är en pedomorf salamander besläktad med tigersalamandern. Arten hittades ursprungligen i flera sjöar, till exempel Lake Xochimilco som ligger bakom Mexico City. Axolotls är ovanliga bland amfibier genom att de når vuxen ålder utan att genomgå metamorfos. Istället för att ta till landet förblir vuxna vattenlevande och gilled.

error: Content is protected !!