Mune: Månens väktare målarbilder

Gratis utskrivbaraMune: Månens väktare högkvalitativa PDF-målarbilder.

Mune: Månens väktare (Mune, le gardien de la lune) är en fransk 3D-datoranimerad äventyrsfantasifilm från 2014. I en imaginär värld gjordes en liten sol och måne av de första väktarna för att värma upp en liten planet bebodd av olika, men underbara, människor. . Väktarna, generation efter generation, bevarar världens harmoni.

error: Content is protected !!