Haku Kolorowanki

Darmowe kolorowanki PDF do druku Haku High Quality.

Haku jest najwierniejszym naśladowcą Zabuzy Momochiego. Zanim zaczął pracować dla Zabuzy, Haku żył jako sierota. Jego ojciec zabił matkę, gdy odkryto, że Haku posiada genetyczną zdolność, Hyōton, która pozwala mu mieszać elementy wiatru i wody w celu stworzenia lodu, który był uważany za zagrożenie. Haku zabił swojego ojca. Po wędrówce z miejsca na miejsce został znaleziony przez Zabuzę, który rozpoznał talenty Haku i zgodził się przyjąć go jako narzędzie. W rezultacie Haku staje się bezwarunkowo opiekuńczy i lojalny wobec Zabuzy i tylko będąc użytecznym, znajduje cel w życiu.

error: Content is protected !!