Axolotl fargeleggingssider

Gratis utskrivbare Axolotl PDF-fargeleggingssider av høy kvalitet.

Axolotl, Ambystoma mexicanum, er en paedomorphic salamander relatert til tiger salamander. Arten ble opprinnelig funnet i flere innsjøer, for eksempel Lake Xochimilco underliggende Mexico City. Axolotler er uvanlige blant amfibier ved at de når voksen alder uten å gjennomgå metamorfose. I stedet for å ta til landet, forblir voksne akvatiske og gjellede.

error: Content is protected !!