Namaari fargeleggingssider

Gratis utskrivbare Namaari PDF-fargeleggingssider av høy kvalitet.

Namaari er hovedmotstanderen til Raya og den siste dragen. Hun er datter av chief Virana, og er prinsessen av Kumandras Fang. I den tro at Drageperlen var kilden til deres overflod, planla hun å stjele den og bruke dens makt til å utvide Fangens formuer. Selv om hennes sak var edel, gjorde Namaris villighet til å utføre underhånds gjerninger for å utføre sin misjon henne til en farlig motstander.

error: Content is protected !!